P&D strony internetowe - logo

PRAWA AUTORSKIE

P&D s.c. oświadcza, że:

  • Wszelkie prawa autorskie do zawartości Witryny internetowej www.pand.pl w tym do jakichkolwiek jej elementów graficznych oraz układu stron Witryny oraz jakichkolwiek innych jej elementów są w całości zastrzeżone na rzecz P&D s.c. z siedzibą w Łodzi.
  • Witryna oraz wszelkie jej elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402).
  • Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody P&D s.c. jest zabronione poza wyjątkami opisanym poniżej.
  • Użytkownik Witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto Użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku. Prawo Użytkowania całej Witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe.
  • Korzystanie z Witryny w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z P&D s.c.